فایل دانش

دانلود آزمون رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی

دانلود آزمون رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی

دانلود آزمون رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی
×

دانلود آزمون رشد حرکتی لینکلن اوزرتسکی

فرمت : pdf - word

قیمت : 9000 تومان

تعداد صفحه : 60

تعداد خرده آزمون: 36 خرده آزمون
تعداد خرده مقیاس: 6 خرده مقیاس
( 1) هماهنگي عمومي ايستا، 2) هماهنگي عمومي پويا، 3) هماهنگي دستي پويا 4) سرعت حركت 5) حركتهاي ارادي همزمان – متقارن و 6) حركات ادراي ناهمزمان – نامتقارن).
روایی و پایایی: دارد (دو مقاله مرتبط).
دستورالعمل: دارد (36 آزمون بصورت جداگانه).
امتیاز دهی: دارد
مقاله نمونه: دارد (دو مقاله مرتبط).

آزمون رشد حرکتی لینکلن – اوزرتسکی برای سنجش و اندازه گیری توانائیهای حرکتی در سنین 5/5 تا 14/5 سال طراحی شده است. این آزمون در سال 1950 بعد از انجام یک رشته تحقیقات روی مقیاس اوزرتسکی ساخته شد که با حذف 49 ماده از مقیاس اولیه مقیاسی مرکب از 36 ماده باقی ماند. این آزمون بطور انفرادی اجرا می‌شود و در 36 ماده، مهارت‌های حرکتی فراوان و مختلفی مانند چابکی انگشت،‌هماهنگی چشم و دست، فعالیت عضلات بزرگ، دست‌ها،‌بازوها و تنه و پاها و نیز قابلیت حرکتی مربوط به طرفین بدن را اندازه گیری می‌کند. (سیف نراقی، 1381).
از 36 سؤال این آزمون، 21 سؤال، سرعت انگشت و تردستی را ارزیابی می‌کند. 7 سؤال به آزمونهای تعادل بدن مربوط می‌شود و 8 سؤال دیگر هم در میان سایر مقوله تقسیم شده‌اند. در تحلیل نتایج این آزمون باید به این حقیقت توجه شود که بر سرعت انگشت انگشتان و تردستی و همچنین تعادل بدن به شدت تأکید شده است. زمانی که تمام آزمون ارائه می‌شود و نتایج حاصل، ‌اطلاعاتی بدست می‌دهد که بیشتر به توانائی دانش در این دو حوزه مهارتی مربوط می‌شود تا هرحوزه دیگر (وانگ، 2004)
همانطور که از عنوان این آزمون بر می‌آید، این آزمون، یک شاخص رشد حرکت یاست. اطلاعات اخیر مؤید آن است که منحنی مهارت‌های یاد شده در گستره سنی 5/5 الی 14/5 سال دارای شیب صعودی نسبتاً ثابت ولی تدریجی است. تشخیص میزان رشد حرکتی آزمودنی به عنوان مکمل برای سایر آگاهیها در زمینه‌هایی مانند رشد ذهنی،‌اجتماعی، هیجانی می‌تواند شناخت کلی آزمودنی را تسهیل کند (سیف نراقی، 1381).
در حقیقت پایه و اساس آزمون لینلکلن – اوزرتسکی را مقیاس اوزرتسکی تشکیل می‌دهد. بدین صورت که آزمونهای اولیه اوزرتسکی در ابتدا بر روی 410 کودک استاندارد شد؛ اما بعدها نمونه اولیه این آزمون بر روی هزاران کودک انجام شد. تجربه آزمون اوزرتسکی شبیه آلفرد بینه در اواخر قرن 19 بود. بدین طریق که در ابتدا نتایج آزمون با اندازه‌های ساخت بدن و هوش مغایرت داشت. ولی بعدها میتنیگ و همکارانش در سال 1936 در انگلستان، تعدیل‌هایی در آزمون اوزرتسکی انجام دادند. در سال 1946 فرم تعدیل شده این آزمون، ابتدا توسط دال در آمریکا ارائه شد (سیدعامری، 1372)؛ و بعد از آن اسلوان در سال 1955 در ایالات متحده در دانشگاه ایلی نویز این مقیاس را مورد تجدید نظر مناسبی قرار داد و به هنجار یابی آن بر اساس یک نمونه 749 نفری از دختران و پسران 6 تا 14 سال پرداخته است (سیف نراقی، 1381).

تنها با پرداخت 9000 تومان بلافاصله لینک دانلود در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

قابل پرداخت : 9,000 تومان
توجه : پس از خرید لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت و همچنین به ایمیل شما ارسال خواهد شد، در صورت وجود هر نوع مشکل می توانید از طریق تماس با ما اطلاع رسانی نمائید

گزارش مشکل
انتشار: 12 اسفند، 1395    /    بازدید: 4633